Prowadzenie dokumentacji księgowej nie jest prostym wyzwaniem, z tego powodu wielu przedsiębiorców oddaje to zadanie wyspecjalizowanym biurom rachunkowym. Jest to jedno z ważniejszych aspektów posiadania działalności gospodarczej. Nieodpowiednio prowadzona dokumentacja księgowa może stać się przyczyną wielu kłopotów. Podejmując decyzję o zleceniu prowadzenia księgowości przez biuro księgowe, warto znaleźć rzetelne. Często właściciel firmy, który zawiera umowę z biurem księgowym czuje się bezpiecznie – wszak oddał to zadanie w ręce fachowców, a on musi jedynie opłacać podatki. Niestety, nie można zapominać, że w przypadku popełnienia błędu przez pracownika biura, konsekwencje może ponieść sam właściciel firmy.  Czy biuro księgowe także jest odpowiedzialne za powstałe pomyłki? W jakim stopniu konsekwencje może ponieść przedsiębiorca, a w jakim biuro księgowe?

Kto może prowadzić księgi rachunkowe?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest niezwykle istotną kwestią przy posiadaniu działalności gospodarczej. Jeżeli właściciel firmy nie chce robić tego samodzielnie, musi znaleźć dobre biuro rachunkowe. Osoba zakładająca biuro księgowe nie może robić tego w postaci nierejestrowanej działalności gospodarczej, a co więcej powinna posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto nie może być też skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa skarbowe. Decydując się na biuro księgowe, trzeba także zorientować się, czy posiada ono ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością. Dużo rzetelnych biur księgowych można znaleźć m.in. w Koszalinie.

Biuro księgowe – zakres odpowiedzialności

Kiedy przedsiębiorca podejmie decyzję, że pragnie skorzystać z pomocy profesjonalnego biura rachunkowego, powinien fakt ten zgłosić do urzędu skarbowego. Należy pamiętać, że musi on to zrobić w ciągu 15 dni od momentu, kiedy biuro księgowe z Koszalina otrzyma dokumenty. Pomimo tego, za całość dokumentacji nadal odpowiada przedsiębiorca w przypadku jednoosobowej działalności, a nie biuro rachunkowe. Przy dużych przedsiębiorstwach odpowiedzialność ponosi kierownik albo członek zarządu. Należy wspomnieć, że księgowy nie ponosi odpowiedzialności za nie opłacone podatki. Jego obowiązkiem jest jedynie przesłanie do urzędu rozliczenia. Właściciel firmy ponosi odpowiedzialność także za ewentualne skutki błędów. Odpowiedzialność przedsiębiorcy wynika z tego, że często ma miejsce sytuacja nie dostarczy on większości niezbędnych dokumentów na czas. Wówczas źle wyliczony podatek był skutkiem niedopatrzenia samego właściciela firmy, a nie biura rachunkowego.

Za jakie błędy ponosi odpowiedzialność biuro rachunkowe?

Oczywiście nie jest tak, że biuro rachunkowe nie jest obarczone żadną odpowiedzialnością. To, w jakich sytuacjach odpowiedzialność ponoszą księgowi może być zawarte w umowie podpisanej pomiędzy biurem rachunkowym a przedsiębiorcą. Wtedy biuro będzie musiało naprawić szkody, jakie powstały z nieodpowiedniego wykonania swoich obowiązków. Niestety, nie jest to łatwy proces. Aby móc wyciągnąć konsekwencje z pomyłki biura księgowego przedsiębiorca powinien pójść do sądu i wnioskować o odszkodowanie od biura rachunkowego. W przypadku zwycięskiej sprawy odszkodowanie wypłaca firma ubezpieczeniowa, przez co biuro nie zbankrutuje. Dlatego właśnie ubezpieczenia biur księgowych są obowiązkowe. Jednakże odpowiedzialność biura rachunkowego w sytuacji popełnienia wykroczenia jest bezdyskusyjna. Kiedy poczynania księgowego zostaną udowodnione jako wykroczenie skarbowe lub przestępstwo, wtedy odpowiedzialność ponosi sam księgowy, lub właściciel biura księgowego. Istnieje jedna sytuacja, w której odpowiedzialność ponosi solidarnie księgowy razem z przedsiębiorcą. Przepisy kodeksu karnego skarbowego mówią, że dwie strony ponoszą konsekwencje braku rzetelności przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. 

Czy opłaca się korzystać z usług biur księgowych?

Podsumowując wszystkie plusy i minusy, można powiedzieć, że warto korzystać z oferty biura księgowego. Można mieć wówczas pewność, że dokumenty znajdują się w rękach specjalistów znających się na rzeczy. Jeśli przedsiębiorca znajdzie rzetelne biuro rachunkowe, musi tylko o czasie dostarczać wymagane dokumenty i terminowo opłacać podatki. Szukając dobrego biura warto skorzystać opinii innych klientów.