1. Zajęcia montessori

Podstawowe założenia metody montessori w Ostrowie Wielkopolskim to:

  • Brak kar i nagród. System kładzie nacisk na swobodę malucha a także wykształcenie wewnętrznej motywacji {aby się uczyć|aby zacząć się uczyć|do nauki
  • Miła atmosfera między dziećmi. W montessori nie ma miejsca na rywalizację między uczniami. Dzieci uczą się wzajemnie od siebie, poprzez wsparcie i pomaganie sobie. One decydują, gdzie, czego i jak długo chcą się uczyć w danym momencie. Warto też dodać, że dzieci podczas nauki mogą swobodnie poruszać się po pomieszczeniu.
  • W grupie są dzieci w różnym wieku, z trzech roczników. Z racji na to, że dzieci uczą się w idealnym dla siebie tempie, a program nauki jest zindywidualizowany, w związku z tym, że każde dziecko jest inne i ma inne potrzeby, zdolności a także zainteresowania.
  • Zadaniem nauczyciela jest wsparcie i pomoc swoim podopiecznym. Musi on podążać za uczniem a także pomagać mu w odkrywaniu swoich talentów.

Nauka systemem montessori – jak powinna wyglądać sala?

Pamiętaj, że w sali, w której dziecko się uczy powinien być porządek. Maluchy mają do dyspozycji specjalne pomoce dydaktyczne, dobrane w bardzo przemyślany sposób.

1. Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna jest procesem w którym mózg organizuje docierające do niego informacje płynące z ciała i środowiska, a następnie wysyła konkretną reakcję. Zmysły podstawowe dla integracji sensorycznej którymi są dotyk, równowaga oraz czucie ciała mają dość duże znaczenie w codziennym funkcjonowaniu. Są one podstawą rozwoju i działania innych wyższych zmysłów a także umiejętności. Czym one są? Jest to np wzrok, słuch, mowa, umiejętność chodzenia czy też zdolność wykonywania precyzyjnych czynności. Problemy integracji sensorycznej występują, kiedy mózg jest niezdolny aby prawidłowo przetwarzać bodźce zmysłowe. Dziecko wtedy ma trudności z wykonaniem i zaplanowaniem własnych działań, może być zbyt bardzo ruchliwe lub mieć trudności ze skupieniem. Mogą się też pojawić zaburzenia z koordynacją ruchu, umiejętności pisania czy też czytania.

2. Fizjoterapia

Fizjoterapia opiera się na kompleksowym działu, mające na celu poprawę, przywrócenie a także utrzymanie zdolności ruchowych i funkcjonalnych pacjenta. Niezwykle istotne jest również to, iż zawiera to również działanie profilaktyczne, którym zadaniem jest przeciwdziałanie wystąpieniu kolejnym epizodów. Aby uzyskać poprawny stan zdrowia, fizjoterapeuta stosuje kinezyterapię, innymi słowy terapię ruchem oraz terapię manualną polegającą na masażach i technikach wykonywanych przez terapeutę.

3. Psychoterapia

Psychoterapia dla osób dorosłych w głównej mierze wiąże się z rozmową z psychoterapeutą. Ze względu na to duża część osób zastanawia się, jak może być prowadzona jest psychoterapia dla dzieci. Metody terapeutyczne dla dzieci dobiera się odpowiednio do wieku dziecka i jego możliwości poznawczych. Maluchy swoje problemy najczęściej odzwierciedlają podczas zabawy, w związku z tym, im mniejsze dziecko, terapeuta bazuje właśnie na tej aktywności. Dodatkowo często korzysta z różnych gier, co pomaga nawiązać z dzieckiem więź, a także dowiedzieć się jakie ma zainteresowania. Taka relacja między terapeutą a dzieckiem jest ważnym czynnikiem leczącym. Ważnym elementem pracy teraupety z dzickiem jest także zabawa w oparciu o rysunek. Dzieci tak mogą się wyrazić. Bardzo podobnie dzieje się, w momencie, gdy dziecko i terapueta tworzą bajki. Dziecko, robiąc to wspólnie z terapeutą, często głównemu bohaterowi przypisuje własne cechy czy też
lub przedstawia jego sytuację, jako podobną do swojej.