Rodzice, którzy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego idą do pracy na pełen etat powinni wybrać dla dziecka właściwą placówkę. Jest to duży stres zarówno dla dziecka, jak i dla opiekunów. Z tego powodu warto poszukać bardzo dobrej i sprawdzonej placówki, do której nasza pociecha będzie chodzić radością. Jeśli nie ma pomocy ze strony babć czy opiekunki, rodzice mogą wybierać pomiędzy państwowymi i prywatnymi placówkami dziecięcymi. Dla mniejszych dzieci wybór jest pomiędzy żłobkami a klubami dziecięcymi. Jakie są różnice między tymi miejscami dla dzieci? Czym różni się żłobek od klubiku dziecięcego? Kto powinien wybrać żłobek, a kto klub dziecięcy?

Czym jest żłobek?

Żłobki są placówkami, których głównym celem jest zagwarantowanie opieki najmłodszym dzieciom. Do żłobka mogą chodzić dzieci już od skończenia 20 tygodni, aż do 3 roku życia. Niekiedy, w wyjątkowych sytuacjach chodzą tam także czterolatki, kiedy nie ma możliwości objęcia go opieką przedszkolną. Ile czasu może zostać dziecko w żłobku? Zazwyczaj jest to do 10 godzin dziennie, ale w uzasadnionych przypadkach po złożeniu wniosku i wniesieniu opłaty, limit ten może zostać wydłużony. Kto może założyć żłobek? Oprócz jednostek samorządowych, właścicielem żłobka mogą być osoby fizyczne, instytucje publiczne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

Co to jest klubik dziecięcy? 

Zarówno w przypadku żłobka, jak i klubu dziecięcego może je otworzyć osoba fizyczna, jednostki samorządowe, a także instytucje publiczne. Jednakże kryteria są trochę inne jeśli chodzi o żłobek i inne jeśli chodzi o klub dziecięcy. Na czele obydwu tych placówek staje dyrektor. Osoba będąca na stanowisku dyrektora w żłobku musi posiadać studia wyższe i 3 – letnie doświadczenie w opiece nad dziećmi. Niewątpliwie, otwierając obydwie te placówki, zakładana jest działalność gospodarcza, która regulowana jest odpowiednimi przepisami. Bardzo istotnym aspektem jest posiadanie odpowiedniego lokalu, który spełnia przepisy sanitarno – lokalowe, oraz przeciwpożarowe. Na pewno w takich miejscach nie może zabraknąć kadry, która spełnia odpowiednie wymogi. W przypadku żłobka zatrudniona musi być także pielęgniarka. Kolejną kwestią, o której należy pamiętać jest wyżywienie dla podopiecznych. W tym przypadku są dwa rozwiązania: posiłki przywozi firma cateringowa z zewnątrz lub są one gotowane na miejscu w placówce, jeżeli dysponuje odpowiednią kuchnią. Przez to, że najmłodsze dzieci potrzebują szczególnego traktowania, wymagania dla wybranego obiektu określa inspektor sanitarny. Otworzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga otrzymania do właściwego rejestru. 

Żłobek czy klub dziecięcy – co będzie najlepszym wyborem dla naszego dziecka? 

Rodzice stojący przed wyborem najlepszej placówki dla swojego dziecka, zadają sobie pytanie co będzie lepsze – żłobek w Gorzowie Wielkopolskim czy klub dziecięcy? Odpowiedź odpowiedź zależna jest od wielu uwarunkowań, które trzeba wziąć pod uwagę. Należy rozważyć, czego oczekują rodzice i jak długo dziecko będzie w placówce. Jeżeli potrzebna jest opieka przez cały dzień, bo rodzic pracuje na cały etat, a do tego musi jeszcze dojeżdżać, wybór jest prosty – żłobek. Inaczej wygląda problem, kiedy potrzebna jest opieka tylko na kilka godzin w ciągu dnia, wtedy warto rozważyć zapisanie dziecka do klubu dziecięcego. Zdarza się, że jednak nie ma wyjścia, bo np. dziecko nie dostało miejsca w wybranym żłobku. Wówczas oczekując na liście oczekujących może chodzić do klubu malucha i powoli przyzwyczajać się do obecności innych dzieci i opiekunów.

Wiele klubów dziecięcych w Gorzowie Wielkopolskim posiada w swojej ofercie tzw. karnety. Dzięki temu dziecko może przebywać w placówce kilka godzin, a opiekun nie płaci za pełno godzinną opiekę. To, którą placówkę opiekunowie wybiorą, jest indywidualną sprawą. Nie można zapominać, że obydwa miejsca zostały stworzone specjalnie dla dzieci, żeby zapewnić jak najlepszą opiekę. I tu i tu dziecko z pewnością będzie bezpieczne, i będzie mogło się dobrze rozwijać. Rygorystyczne kryteria przyjęcia sprawiają, że są tam zatrudniane osoby, które posiadają wiedzę na temat odpowiedniej opieki nad małymi dziećmi. Dziecko, które uczęszcza na zajęcia z innymi dziećmi lepiej się rozwija i umie sobie poradzić z wieloma sytuacjami.