Prywatna szkoła podstawowa w Gdańsku ma wiele zalet. Język obcy traktowany jest w dwujęzycznej szkole podstawowej na równo z językiem ojczystym. Gdańsk, Wrocław czy Warszawa to przykładowe miasto gdzie znajdziesz dwujęzyczną szkołę podstawową. Czy wiesz, że nauczanie w drugim języku od dziecka jest korzystne na rozwój dziecka. Warto także dodać, że liczebność klas w szkołach dwujęzycznych jest mniejsza. Sprawia to, że nauczanie jest bardziej zindywidualizowane i dostosowane  do potrzeb konkretnych uczniów.

Jak przygotować dziecko do nauki w szkole dwujęzycznej?

Zdecydowanie najlepszym sposobem przygotowania pociechy do nauki w w szkole dwujęzycznej jest wcześniejsze oswojenie go z drugim językiem. Dzieci, które w wieku 3-5 lat mają kontakt z obcym językiem, przyswajają go w sposób naturalny. Nie zapominaj, że podstawowa umiejętność drugiego języka to warunek, który trzeba spełnić do przyjęcia do takie szkoły. Dlatego należy zadbać aby maluch od przedszkola mówił w języku obcym.

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Nauczanie dwujęzyczne jest to system polegający na nauczaniu poszczególnych przedmiotów w dwóch językach. Efektem tego trybu nauki doprowadza się do rozwoju wyższych kompetencji językowych, które osiągają uczniowie uczęszczający do takiej szkoły. Zalety takiego stylu nauki to:

  • kształtowanie postawy zrozumienia odmienności geograficznej i tej w kulturze obszaru językowego różniącego się od ojczystego;
  • poznawanie książek, kultury oraz historii krajów innych niż ojczysty;
  • łatwiejszy dostęp do międzynarodowych programów naukowych;
  • możliwość rozpoczęcia studiów za granicą.

Jak to wygląda w praktyce?

Nauczanie dwujęzyczne jest to zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe, które dąży do swobodnego posługiwania się przez uczniów zarówno w mowie i w piśmie językiem ojczystym oraz obcym na tym samym poziomie. Aczkolwiek nauczanie dwujęzyczne nie jest realizowane na tych lekcjach: języka polskiego, historii oraz geografii Materiałami dydaktycznymi na pozostałych zajęciach są zarówno polskie podręczniki, i podręczniki w języku obcym. Taka metoda sprawia, że możliwe jest zgłębienie wiedzy wraz ze zdolnościami językowymi w stopniu rozszerzonym.

Nauczanie dwujęzyczne a spojrzenie neurodydaktyki

Badania z zakresu neurodydaktyki mówią, że nauczanie tego typu usprawnia pracę mózgu a także zwiększa osiągane przez uczniów wyniki, dodatkowo zapewnia im szeroki rozwój. U osób dwujęzycznych istnieje zdecydowanie wyższy poziom myślenia będącego podstawą twórczości. Dodatkowo badania wskazują też, że dwujęzyczność przynosi korzyści poznawcze. Dzieci które znają dwa języki, szybko zyskują świadomość językową, a to oznacza, że są świadome z tego, że język to kod, podlegający pewnym regułom. Dzięki temu mogą sprawniej oraz o wiele skuteczniej uczyć się innych języków.

Nauczanie dwujęzyczne a przyszłość zawodowa

Nauczanie tego typu jest realizowane w oddziałach dwujęzycznych  w polskim systemie edukacji a uczniowie przystępują do matury zgodnych z polskimi wymaganiami. Niemniej uczunień zyskuje dużo większą liczbę punktów z drugiego języka w rekrutacji na uczelnie wyższą w Polsce. Warto również podkreślić, że ilość kierunków studiów z wykładowym językiem angielskim oferowanych przez najlepsze uczelnie w Polsce szybko wzrasta. Ponadto zdecydowanie łatwiej kończąc taką szkołę składać papiery na uczelnie,  która jest za granicą.