Liceum to nie przelewki. Młodzież rozpoczynający w niej naukę znajdują się u progu dorosłości. Decyzja związana z odpowiednim wyborem szkoły średniej może rzutować na resztę życie(a). Biorąc pod uwagę kondycję polskiej(go) oświaty coraz chętniej rodzice decydują się na zapisanie swoich pociech w prywatnych liceów(ach). W związku z tym, warto zastanowić się co oferują licea prywatne. Gdańsk, Kraków, Wrocław, ale też mniejsze miasta charakteryzują się dużym i zróżnicowanym wyborem.

Czy można mówić o modzie na prywatne licea?

Prywatne szkolnictwo ma się nad Wisłą coraz lepiej. Wynika to co najmniej kilku czynników. Jednym z nich jest niedofinansowanie sektora publicznego przez państwo. Można się także spotkać z twierdzeniem, że poziom nauczania w szkołach publicznych stale ulega obniżeniu. Licea prywatne przez wzgląd na swoją finansową niezależność od rządowych dotacji mogą pozwolić sobie na pokonanie tych problemów. Często pomimo obowiązującym(ch) stereotypom(ów) narzucają wyższy poziom nauczania. Nacisk w tego typu liceach kładziony jest przede wszystkim na naukę języków obcych i systematyczny rozwój nastolatka. Prywatne liceum w Gdańsku niejednokrotnie korzysta z innowacyjne(ych) pomocy naukowych. Ponadto zespół pedagogiczny(a) jest złożona z doświadczonych wychowawców o dużej wiedzy i nowoczesnym spojrzeniu. Zamknięta rekrutacja(i) skutkuje tym, że liczba uczniów bywa limitowana, co też niesie z sobą pozytywne rezultaty. Dzięki temu, pedagog może poświęcić każdemu uczniowi więcej uwagi na personalne konsultacje.

W zasadzie jedynym(ą) wadą liceów prywatnych jest fakt, że są odpłatne. Wynika z tego, że nie każdego rodzica stać na pokrycie kosztów. Należy tu jednak dodać, że w wielu szkół(ach) uiszczenie czesnego uwzględnia różne wyjazdy, wyjścia do kin, muzeów lub teatrów. 

Co zawiera oferta edukacyjna prywatnych liceów

Poprzez rosnącą(ej) rywalizację(i) na rynku, licea prywatne starają się aby prześcigać się w proponowanych młodym ludziom i ich rodzicom warunkach. Jest to pozytywne zjawisko z punktu widzenia zainteresowanych.

Prywatne szkoły prezentują się jako instytucje stawiające na dobre stosunki międzyludzkie – na pracę w grupie oraz samodzielną. Dzięki stosunkowo małym grupom lekcyjnym, uczniowi poświęca się więcej czasu ulepszając jego mocne strony i zmniejszając jego słabsze strony. Tego typu podejście daje szansę na pomoc w zidentyfikowaniu zainteresowań i predyspozycji młodego człowieka. Wsparcie w rozwoju przynosi w rezultacie mocne przygotowanie do wkroczenia w dorosłe życie oraz na rynek pracy.

Poza tym spory nacisk kładzie się na organizację różnego rodzaju warsztatów, spotkań z ciekawymi ludźmi czy też zajęć praktycznych. Dzięki temu żak ma okazję zyskać wiedzę nie jedynie teoretyczną, ale też użyteczną. Ponadto wiele placówek dydaktycznych zawiera współpracę z uniwersytetami. Otrzymują dzięki temu wsparcie od wybitnych praktyków w określonych przedmiotach.

Jak zapisać dziecko do prywatnego liceum?

Decydując się na tego typu liceum przede wszystkim należy uwzględniać zainteresowania ucznia, jak również cele, które przed sobą wyznacza. Warto przed podjęciem finalnej(go) decyzji spędzić jakiś czas na przemyśleniu nad przyszłością. Zdefiniowany i świadomy swych ambicji uczeń dzięki należytemu wsparciu opiekunów i pedagogów może zdobyć więcej. Nabór do prywatnego liceum startuje od kontaktu z sekretariatem, następnie ma miejsce indywidualna(ej) konwersacji rodziców i aplikującego z dyrekcją. Na podstawie tego typu wywiadu środowiskowego zazwyczaj podejmowana jest decyzja o kwalifikacji ucznia do kolejnych etapów naboru. Podsumowując – warto wiedzieć jakie wartości przyświecają liceum i upewnić się, że uzupełniają się z celami ucznia i jego opiekunów.