W świecie, w którym(ych) funkcjonujemy rzetelny notariusz jest cały czas w cenie. Jest przecież szereg interesów, do których legalnej(go)) załatwienia potrzebny jest podpis osoby dysponującej odpowiednimi atrybutami prawnymi. Kwestie|sprawy dotyczące  podziału majątku, jego przekazania, czy też {realizacji|wypełnienia] testamentu nie mogą być załatwiane na płaszczyźnie międzyludzkiej. Prawo reguluje tego typu kwestie w jasny sposób – do realizacji takich spraw powoływana(y) jest zaufana trzecia strona. Oczywiście nic za darmo. Notariusz za swoje usługi pobiera należytą opłatę. Jak to wygląda w praktyce? Z jakimi kwestiami udajemy się do notariusza w Łodzi?

Czym zajmuje się notariusz?

Można mieć niemal stuprocentową pewność, że każdy przynajmniej raz w życiu skorzysta z usług notariusza. Jest to zawód, który pomaga zalegalizować wielu składników budujących naszą codzienność. Notariusz należy do zawodem(ów) zaufania publicznego, co łączy się z tym, iż przysługuje mu taka sama ochrona jak funkcjonariuszom publicznym. Notariusz 

Oględnie mówiąc, zajmuje się on tworzeniem aktów wykorzystania prawa. Przysługuje mu również legitymacja do wykonywania czynności notarialnych. Prawo do wykonywania pracy jako notariusz nadaje odpowiedni minister – w Polsce jest to minister sprawiedliwości. Zgodnie z prawem wszystkie czynności sygnowane przez notariusza otrzymują charakter dokumentów urzędowych. Inaczej mówiąc, notariusz sprawdza czy określone dokumenty pokrywają się z obowiązującym prawem.Daje tym samym gwarancję, że wszystkie procedury odbywają się w zgodności z literą prawa.

Jakie to czynności? Jest ich bardzo dużo. Są to głównie tzw. sytuacje życiowe. Dotyczą z zakupem bądź sprzedażą nieruchomości, wszelkimi aktami poświadczającymi własność i przenoszenia tejże własności na inne osoby fizyczne. Notariusz jest potrzebny też podczas zakładania spółek czy w kwestiach testamentowych. A to jedynie część z całości.

Działalność notariuszy odciąża sądy(om). Cześć spraw może być bowiem rozwiązywana przez notariuszy. Mowa głównie o umowach bilateralnych, ale nie tylko. 

Od czego zależy wysokość opłat notarialnych?

Co jasne notariusze za swoją pracę pobierają odpowiednie taksy. Ich wysokość jest zróżnicowana. Na wycenę usług notarialnych składają się różne czynniki. Renoma, lokalizacja, jak również przedmiot sprawy. Można zakładać, że Łódź, ulica Piotrkowska będzie ciut kosztowna niż centrum Kluczborka. Także doświadczony notariusz może oczekiwać większej zapłaty niż dopiero aspirująca jednostka.

Ale trzeba być świadomym, że ustawa przewiduje maksymalną kwotę opłat notarialnych. Są to kwoty maksymalne dla wskazanej czynności notarialnej. Rejent nie może żądać prowizji powyżej tych limitów. Warto przyjrzeć się poglądowo jakie to limity.

  • wartość 10 tys. – 30 tys. zł – 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10 000 zł.
  • wartość 60 tys. -1 mln zł –  1010 + 0.4% od nadwyżki powyżej 60 tys. zł
  • wartość powyżej 1 mln zł – 4770 zł + 0.2% od nadwyżki powyżej 1 mln zł
  • umowa majątkowa dla małżonków – 400 zł
  • testament – 50 zł
  • pełnomocnictwo – 100 zł

Są to najwyższe możliwe stawki wskazane przez ministerstwo. Skutkiem ustawowo wskazanych limitów jest to, że nie można ominąć opłaty notarialnej. Jednak przeważnie jest to usługa warta swojej ceny.

Gdzie i jak szukać rzetelnej kancelarii notarialnej?

Zamierzając odwiedzić u notariusza warto się przygotować. Koniec końców, ciesząca się nieposzlakowaną opinią kancelaria notarialna w Łodzi przy ulicy Piotrowskiej będzie chętniej odwiedzana niż nikomu nieznana usługa świadczona na suburbiach. Czasem jednak można się zdziwić – miejsce prowadzenia praktyki notarialnej ma znacznie mniejsze znaczenie niż wiedza notariusza. To właśnie za wiedzę wynagradzany jest ten zawód.