W aktualnych czasach znajomość oraz umiejętne komunikowanie się językiem angielskim oraz w mowie tak i piśmie buduje podstawę w codziennej funkcjonowaniu pośród osób władających innym językiem aniżeli ten, który dla nas stanowi tzw. język bazowy. Mówimy w tym miejscu również o sytuacji, w której znajdujemy się za granicą np. na wakacjach, wyjeździe służbowym czy na wyjeździe zarobkowym, oraz w chwili, gdy napotykamy w codziennym życiu obcokrajowca – pyta o drogę lub godzinę. W odległej przeszłości językiem powszechnym była łacina będąca podstawową metodę komunikowania się, przeważnie w kręgach uczonych. Zacieranie się barier w  porozumiewaniu się między sobą ludzi z innych narodowości wymusił znalezienie języka bardziej przystępnego dla większego grupy odbiorców. To zaś powoduje powód powstania odpowiedniego metody nauczania, który stanie się dopasowany do ewentualnego kursanta lub grupy uczniów. Mowa tu zarówno o konsultacjach jednoosobowych, w których kursant znajduje się sam na sam z nauczycielem jak i o możliwości tworzenia wieloosobowych grup, spotykających się w placówce przynależnej do danej firmy. Postęp techniczny, a dokładnie – pojawienie się Internetu pozwoliło powstanie nauki zdalnej, która polega na nauczaniu za pomocą różnych portali, czy aplikacji. Różnorodność sposobów na naukę języka w aktualnych czasach pozwala na dokładne przystosowanie do konkretnego kształcenia do indywidualnych potrzeb każdego zainteresowanego. Ilu ludzi tak wiele motywów do nauki języka. Podobnie jest z metodami.

 Samodzielnie czy wspólnie? Dobre strony i złe strony poszczególnych sposobów nauczania.

Z nauką języka jest trochę jak z uprawianiem sportu im prędzej zaczniemy tym więcej osiągniemy (albo mniejszym kosztem niż gdybyśmy nic nie robili), w co znakomicie wpasowuje się trend „angielski dla dzieci”. Idealny przykładem są wychowankowie języka angielskiego w Skierniewicach, którzy przy pomocy nauki od najwcześniejszych lat edukacji odnoszą sukcesy w konkursach językowych na największych imprezach skali ogólnopolskiej.

Poza teorią, istotna, a nawet bardziej istotna w prawdziwym podnoszeniu naszych zdolności jest nauka praktyczna. Praca z indywidualnym nauczycielem pozwala na pełne poświęcenie pracy nad umiejętnościami jednej osoby i umożliwia udostępnianie wiadomości w bardzo przejrzysty i klarowny sposób. Prywatne lekcje odbywają się w hermetycznych warunkach, które niwelują wszystkie dystraktory w postaci innych kursantów oraz umożliwiają zupełne skupienie się osobie uczącej, jeśli posiada trudności z koncentracją.  Jednak przewagą działania w grupie, jest to, że mamy do czynienia z różnymi osobami, wśród których każdy jest inny i np. w nauce umiejętności werbalnych stawia przed nami, nowe zadania. Działa to także w drugą stronę. Jest wysoce pożądane, bo niejednokrotni  w kształceniu indywidualnym prowadzi do powstania stagnacji ze strony szkoleniowca i przestaje nas zaskakiwać, a dobrze wiemy, że podstawą postępu jest opuszczanie swojej strefy komfortu i radzenie sobie w nieprzewidzianych zdarzeniach. Nigdy nie wiemy czym zaskoczy nas kolega lub koleżanka z zespołu, co popycha nas do rozsądnej współzawodnictwa. Pragniemy robić więcej, aby móc więcej i nie dać się zaskoczyć czy popełnić podstawowych błędów, których chcemy unikać, zwiększajac nasze zdolności. Jest to zupełnie normalne.

W w zespole siła

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione wyżej argumenty opowiadające się zarówno za nauczaniem indywidualnym jak i online można zdecydowanie stwierdzić, że zdecydowanie lepszym, bo rozwojowym wyjściem będzie wybranie na naukę zdalną, albowiem nauka języka wśród większej liczby ludzi  mających ten sam cel jest o wiele łatwiejsza i zdecydowanie bardziej skuteczna niż w kwestii zajęć jednoosobowych, które są przydatne w chwili nadgonienia indywidualnych braków pojedynczej osoby.