Księgowość uproszczona jest jednym ze sposobów rozliczania właściciela firmy lub osoby fizycznej z fiskusem. Jej potoczna nazwa to mała księgowość. Precyzyjniej mówiąc są trzy sposoby: karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany a także podatkowa księga przychodów i rozchodów. Warunkiem używania z tego sposobu jest przychód mniejszy niż 2 000 000 euro. W sytuacji, kiedy kwota ta zostanie przekroczona, niezbędne jest wprowadzenie pełnej księgowości. Warto wspomnieć, że ta metoda rozliczenia może być prowadzony samodzielnie przez przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność, nie ma obowiązku korzystania z usług biura rachunkowego. Jedynym warunkiem jest poznanie podstawowych przepisów prawa zarówno podatkowego, jak i gospodarczego. 

Kto może korzystać z księgowości uproszczonej?

Każdy właściciel firmy po założeniu firmy zadaje sobie pytanie jaką księgowość prowadzić? Próg dochodów liczy się jest po kursie ogłoszonym przez NBP 30 września w rok, który poprzedza dany rok obrotowy. Jest to podstawowe kryterium. Przekroczenie tego limitu uniemożliwia zastosowanie metod rozliczania księgowości uproszczonej. Podmioty mogące stosować księgowość uproszczoną to:

  • spółki cywilne,
  • spółki jawne,
  • spółki partnerskie,
  • osoby fizyczne,
  • spółki socjalne.

Księgowość uproszczona- podstawowe fakty

Księgowość uproszczona to przede wszystkim proste metody rejestrowania finansów firmy. Wszystkie te sposoby mają za zadanie w łatwy sposób opodatkować finanse firmy, a także w miarę możliwości nie generować dodatkowych kosztów. Jest to o tyle prosta metoda, że większość przedsiębiorców jest w stanie poradzić sobie z nią samodzielnie. Jakie są sposoby prowadzenia księgowości uproszczonej?

  • Karta podatkowa – w tej sytuacji wysokość podatku jest stała- nie zależy uzyskiwanych dochodów. Kwota podatku ustalana jest na podstawie informacji o prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych a także o liczbie mieszkańców danej miejscowości. W praktyce nie każdy właściciel firmy może korzystać z tego sposobu, ponieważ ma on dosyć skomplikowane zasady.
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów – w tej metodzie prowadzi się dokument, w której odnotowywane są wszystkie koszty i przychody przedsiębiorstwa. Na tej podstawie oblicza się podatek. Jest to najpopularniejsza metoda, a jaj plusem jest to, że właściciel firmy nie płaci podatku w przypadku braku zysków.
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – tutaj chodzi o to, aby podatnik płacił określoną stawkę podatku, który zależy od zakresu działalności. Wadą tego jest, że jeżeli przychody są mniejsze od kosztów, nadal zachodzi obowiązek opłacenia podatku. 

Księgowość pełna a uproszczona

Oczywiście wybrane przedsiębiorstwa nie mogą wybrać jeśli chodzi o wybór rozliczania się z US. Posiadają prawnie narzucony nakaz prowadzenia pełnej księgowości- tak jest w sytuacji spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, kapitałowych, a także wszystkich podmiotów gospodarczych, których dochody przekraczają 2 000 000 euro. Można uznać, że księgowość uproszczona jest tylko dla niektórych firm. Jeśli chodzi o pełną księgowość w teorii każde przedsiębiorstwo może z niej korzystać. Trzeba jedynie pamiętać, że nie zawsze jest to korzystne w przypadku małych gospodarczych.