Kupno oraz sprzedaż nieruchomości jest czynnością prawną powiązaną na stałe z rejestracją zmiany właściciela do księgi wieczystej. Takiego wpisu najczęściej przeprowadza notariusz przy użyciu wniosku zawartego w akcie notarialnym. Księga wieczysta umożliwia na rozwianie ewentualnych wątpliwości związanych z obecnym posiadaczem danej posesji. Zawiera również wszelkie dane o posesji i potencjalnych hipotekach jakie na niej ciążą. Można powiedzieć, że księga wieczysta pozwala na zapewnienie prawnego bezpieczeństwa zarówno właścicielowi, jak i przyszłemu kupcowi nieruchomości. Księga uwzględnia całą historię nieruchomości, jej dawnych a także teraźniejszych właścicieli. Kupując nieruchomość trzeba zbadać jej stan w księdze wieczystej, czy nie jest ona obciążona hipoteką.

Kiedy należy zarejestrować księgę wieczystą?

Księga wieczysta ułatwia zbieranie wiadomości o stanie prawnym danej nieruchomości. W chwili obecnej jest to obligatoryjny dokument wszystkich nieruchomości zarówno działki jak i domu. W 1982 roku wprowadzono ustawę o księgach wieczystych i hipotece, która reguluje reguły jej zakładania oraz potencjalnych zmian. Należy podkreślić, że obecnie w Polsce można znaleźć jeszcze nieruchomości, które nie mają założonej księgi wieczystej. Jest to skutkiem tego, że obrót nieruchomościami po wojnie miał charakter nieformalny dotyczy to szczególnie małych miejscowości podwarszawskich czy wsi takich jak Legionowo, Serock, Okuniew. Pomimo tego księga wieczysta z pewnością będzie potrzebna, kiedy właściciel nieruchomości postanowi ją odsprzedać. Niewątpliwie przyszły kupiec będzie wymagał wglądu w księgę wieczystą. Przyjmuje się, że informacje które się w niej znajdują są wiarygodne i ujawniają rzeczywisty stan prawny nieruchomości. 

Kto może złożyć wniosek o założenie księgi wieczystej?

Aby założyć księgę wieczystą, posiadacz nieruchomości musi złożyć odpowiedni wniosek w wydziale ksiąg wieczystych. Znajduje się on w budynku sądu rejonowego, w rejonie którego połozona jest nieruchomość. Jeśli nieruchomość obciążona jest hipoteką, posiada więcej niż jednego właściciela, jeśli nieruchomość zajmuje kilka działek, wtedy trzeba dołączyć dodatkowe dokumenty. Czy jedynie właściciel nieruchomości ma prawo złożyć taki wniosek? Nie tylko. Założyć księgę wieczysta mogą także:

  • posiadacz spółdzielczego prawa do lokalu,
  • kredytodawca mający prawo, które może być wpisane do księgi wieczystej,
  • osoba z ograniczonym prawem rzeczowym,
  • w przypadku nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego przez państwo, wniosek składa właściwa jednostka organizacyjna.

Samo założenie księgi wieczystej to koszt około 100 złotych. Do tego należy doliczyć właściwe wpisy, z tego powodu można uznać, że całościowy koszt rejestracji księgi wieczystej to ok. 800 zł. Niewątpliwie założenie księgi wieczystej można zlecić również notariuszowi, który za odpowiednią opłatą i zebraniu potrzebnych dokumentów złoży wniosek w naszym imieniu.

Dokonanie wpisu w księdze wieczystej – kto może złożyć wniosek? 

Zazwyczaj wpis do księgi wieczystej o zmianie właściciela nieruchomości dokonuje notariusz na wniosek, zawarty w akcie notarialnym. Tak jak w przypadku zakładania księgi, wnioski składa się do sądu rejonowego stosownego dla określonego regionu na którym znajduje się nieruchomość. Dokonanie takiego wpisu kosztuje 200 zł, płatne jest to u notariusza po podpisaniu aktu notarialnego. Każda zmiana właściciela nieruchomości musi zostać odnotowana w księdze wieczystej. Warto również nadmienić, że takiej zmiany może dokonać również właściciel nieruchomości dołączając do wniosku formularze uwierzytelniające jego prawa do tej nieruchomości.