Monter instalacji sanitarnych jest relatywnie skomplikowanym i złożonym zawodem. Spowodowane jest to tym, że instalacje sanitarne czy gazowe są bardzo zróżnicowane. Osoby, które wykonują ten zawód powinni mieć szeroką wiedzę z tematyki instalacji gazowych, kanalizacyjnych, wodociągowych, grzewczych, wentylacyjnych. Profesjonaliści z zakresu instalacji sanitarnych odpowiadają nie tylko za montaż, ale również za ich właściwe działanie. Jeżeli trzeba wykonują także modernizację, konserwacje czy naprawę. Taki pracownik musi też mieć wiedzę z zakresu spawania, gdyż często jest potrzeba spawania rur. Powinien mieć również umiejętność planowania, aby móc ustanowić miejsce montażu instalacji. Jest to zawód wymagający skończenia 3 letniej szkoły branżowej. Zdobycie umiejętności w dziedzinie montażu instalacji sanitarnych potwierdzane jest zdaniem egzaminu zawodowego. W całej branży budowlanej jest niewielu wyspecjalizowanych pracowników, przez co jest to wyjątkowo ceniony przez pracodawców zawód.  

Jakie są wymagania dla kandydatów na stanowisko montera instalacji sanitarnych?

Kandydat pragnący kształcić się na kursie „monter instalacji sanitarnych” musi mieć dobre zdrowie fizyczne i psychofizyczne. Tej pracy nie powinna podjąć osoba, która cierpi na problemy np. ze wzrokiem czy z kręgosłupem. Wymagane jest odpowiednie rozróżnianie kolorów, dobry zmysł równowagi, czucie dotykowe, czy zręczność rąk. Pracownik, który pracuje w zawodzie musi również charakteryzować się wytrzymałością na długotrwały wysiłek, cierpliwością, starannością a także umiejętnością podejmowania bezzwłocznych decyzji.  Charakter obowiązków wymaga również wykazanie się zdolnością współpracy, ale i jednocześnie samodzielnego działania. Nie można zapomnieć, że jak wiele zawodów tego typu również i ten obarczony jest określonym ryzykiem. Z uwagi na pracę z niebezpiecznymi substancjami istnieje niebezpieczeństwo zatrucia. Pracownik ten ma również nierzadko kontakt z niemałą ilością pyłu, co grozi pylicą płuc. Zawód może być wykonywany także przez osoby niedosłyszące – ta niepełnosprawność nie uniemożliwia prawidłowego wykonywania pracy.

Warunki pracy dla montera instalacji sanitarnych

Profesja montera instalacji sanitarnych cechuje się dużą różnorodnością obowiązków. Można {wyodrębnić|wyróżnić| trzy grupy stanowisk odpowiedzialne:

  • montaż instalacji sanitarnych,
  • konserwacja i naprawa sieci sanitarnych,
  • wykonawstwo robót.

Profesjonalny pracownik może założyć samodzielną firmę, oraz znaleźć pracę zarówno w większych jak i małych przedsiębiorstwach budowlanych. Praca zwłaszcza w większych przedsiębiorstwach może być związana z częstymi delegacjami. Tego typu firmy najczęściej oferują usługi na terenie całego kraju. Istotne jest, aby monter instalacji sanitarnych miał zdolność pracy w zespole, ponieważ zlecone zadania często obligują do ścisłej współpracy i szybkiej wymiany informacji pomiędzy pracownikami. Zamontowanie tego typu instalacji odbywa się zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na wolnym powietrzu. Charakter wykonywanych obowiązków naraża pracowników na pracę w dużym hałasie, a także różnej temperaturze powietrza. Nie można zapominać, że monterzy zazwyczaj narażeni są również na niebezpieczne warunki pracy jak ruchome części maszyn, prąd, szkodliwe substancje, gazy pod ciśnieniem oraz wstrząsy. 

Monter instalacji sanitarnych – możliwości rozwoju

Żeby otrzymać dyplom montera instalacji sanitarnych uczeń powinien dostać pozytywne stopnie w 3 – letniej szkole branżowej pierwszego stopnia. Kwalifikacje BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych można otrzymać po zaliczeniu egzaminu zewnętrznego. Uczeń wówczas dostaje tytuł montera sieci i instalacji sanitarnych. Opłaca się „iść za ciosem” i kontynuować podnoszenie kwalifikacji w tym zakresie w szkole branżowej drugiego stopnia, żeby mieć możliwość przystąpienie do egzaminu z zakresu kwalifikacji BD.22 Organizacja prac związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych i otrzymać tytuł technika inżynierii sanitarnej. Zawód ten daje sporo możliwości rozwoju, a zapotrzebowanie na takich fachowców na rynku jest naprawdę duże. Nie można zapomnieć, że istnieje także możliwość zdobycia kwalifikacji w Związku Rzemiosła Polskiego i dostania dyplomu czeladnika. Umożliwia to w przyszłości starać się o tytuł mistrza. W tym zawodzie można zatrudnić się jako szeregowy pracownik, ale po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji nic nie stoi na przeszkodzie, aby dostać stanowisko kierownicze. Bez wątpienia jest to cenny, poszukiwany zawód niemal gwarantujący otrzymanie zatrudnienia. Dobry fachowiec z pewnością nie będzie cierpiał na brak zajęcia.