Świat podlega zmianom, a wraz z nim rozwijają się narzędzia, z których korzystamy. Również proces edukacji jest całkowicie inny niż lata temu. Aktualnie, w dobie zalewu wszelkiego typu informacji potrzebne jest określenie priorytetów. Dotyczy to zwłaszcza najmłodszych. Przedszkolaki nie są w stanie się określić – są zainteresowane cały(m) świat(em). Rolą opiekunów w przedszkolu jest pomóc im poznawać ten świat możliwie jak najszerzej. Bazą nowoczesnego przedszkola musi być interdyscyplinarność. Taka szkoła zapewnia dziecku dowiedzieć się jak najwięcej i samodzielnie wybierać czym się interesują.

Na co kładzie się nacisk w nowoczesnym przedszkolu?

Bez względu na miasta(o) czy dzielnicy(ę), w której mieści się przedszkole, sposoby wychowawcze są zazwyczaj podobne. Nieważne czy to Mokotów czy Wawer – przedszkole zawsze powinno stawiać nacisk na ogólny rozwój młodego człowieka. Ważne jest wskazywanie dziecku reguł moralnego postępowania. Należy zwracać uwagę na postawy dziecka i informować je o oczekiwaniach. Wpajanie tego rodzaju pozytywnych zachowań polega na budowaniu pozytywnych skojarzeń w umyśle dziecka. Nauczyciel powinien dbać na dobre(y) humor dziecka. Wykluczone jest krzyczenie czy karanie. Należy wyjaśniać pewne kwestie spokojnym głosem. Konsekwentna budowa przyjacielskiej relacji powoduje, że dziecko po jakimś czasie przyjmuje reguły i stosuję je jako własne. Oprócz tego istotną kwestią jest dyskutowanie z najmłodszymi o emocjach. Nieskrępowane rozmawianie o tym co się czuje buduje w dziecku empatiii(ę) i większe(go) zrozumienia(e) drugiego człowieka.

Jakie metody wykorzystuje się pracując z dziećmi?

Co jasne każde przedszkole posługuje się swoje(imi) metody(ami) pracy z najmłodszymi. Sporo z nich stawia na specjalizację. Jest to technika, gdzie do przewodniej dziedziny dokłada się wiedzę ogólną. Występuje kilka często adaptowanych metod, które charakteryzują się efektywnością. Warto je poznać:

  • metoda bloków tematycznych – określa się jeden blok tematyczny, wokół którego skupiają się wszelkie zajęcia w danym dniu. Tematykę bloków wskazuje się na podstawie upodobań podopiecznych, rodziców i wychowawców. Zazwyczaj opiera się ona na aktualnych wydarzeniach lub porach roku.
  • metoda kącików tematycznych – opiera się na podziale sali na kilka partii o zróżnicowanej tematyce. Dziecko ma swobodę wyboru, w jakim otoczeniu chce spędzać czas. Tego rodzaju metoda pozwala na realizację planu nauczania w mniejszych grupach. Dzięki temu opiekunowie mogą skupić się na pracy(ę) indywidualną z najmłodszymi. Małe grupy sprzyjają także dzieci do wchodzenia w interakcje z rówieśnikami.
  • metoda projektów badawczych – skupia się na wartości poznawczej określonych zajęć. Dzięki pracę indywidualną lub grupową dzieci dążą do znaleźć(enia) odpowiedź(i) na postawione przed nimi pytania dotyczące określonego tematu. Poza pogłębianiem wiedzy, metoda naucza dzieci inicjatywy i dociekliwości
  • metoda portfolio – poprzez gromadzenie(u) prac, dokumentów i zdjęć podczas pobytu w przedszkola(u) można odtworzyć ścieżkę jakie dziecko zrobiło przez lata. Jest to pewnego rodzaju teczka stanowiące opowieść(ią) o postępach malucha. Zarówno opiekun, jak również dziecko mogą w ten sposób prześledzić rozwój i poddać refleksji okres spędzony w przedszkolu. 

Typowy dzień w nowoczesnym przedszkolu

Dzieci stosunkowo szybko ulegają rozkojarzeniu. Dlatego ważna jest dynamika i ciągłe pobudzanie zainteresowania. Jak zatem prezentuje się typowy dzień w przedszkolu? Na początek zajęcia w kręgu – maluchy oraz opiekun siadają w kręgu i następuje przedstawienie do tematu dnia. Następnie pora na zajęcia wiodące – mogą one być związane z poszerzaniem zdolności językowej(ych), matematycznej(ych), a także z muzyką czy plastyką. W dalszej kolejności pora na jakże ważne w przypadku młodych ludzi zajęcia okołosportowe. Bez względu na pogodę odbywają się one na dworze. Potem, po harcach trzeba coś zjeść i można wracać do zabawy w kącikach tematycznych. Jak widać dzieci dostają wystarczająco dużo bodźców, które prawidłowo rzutują na ich rozwój.