Nie każde biuro rachunkowe oferuje takie same usługi. Oczywiście istnieją usługi, które zobaczymy we wszystkich biurach rachunkowych i będzie to przykładowo dbanie o księgi rachunkowe, albo obliczanie podatków. Czy we wszystkich biurach rachunkowych otrzymamy porady finansowe? Jakie analizy finansowe można dla firmy przygotować? Czy powinno się zatrudnić biuro rachunkowe w Grodzisku Mazowieckim przed kontrolą księgową?

Usługi doradcze – jakich porad możemy spodziewać się w biurze rachunkowym?

Aktualnie praca w biurze rachunkowym w Grodzisku Mazowieckim nie polega jedynie na liczeniu podatków i prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Osoby prowadzące firmę polegają na biurze rachunkowym i przeważnie proszą o porady przy zarządzaniu pieniędzmi. Księgowy, który robi sprawozdania finansowe i posiada wszelkie ważne informacje, jest w stanie powiedzieć na co przedsiębiorstwo może sobie pozwolić, a na co nie.

Niezmiernie ważny jest nade wszystko przepływ informacji. Księgowy powinien więc wiedzieć kilka podstawowych rzeczy, a jedną z najważniejszych jest budżet przedsiębiorstwa i wszelkie planowane kroki, takie jak pozyskiwanie nowych specjalistów, spodziewane sposoby finansowania oraz inne zmiany na tle finansowym w organizacji.

W trakcie kontroli księgowej sprawdzone mogą być wszelkie dokumenty księgowe, ich kompletność i poprawność. W takich momentach jeszcze istotniejsza jest możliwość zaufania księgowemu, któremu będzie można dać dostęp do wszystkich danych na temat spółki.

Na czym polega analiza finansowa?

Analiza finansowa zazwyczaj jest brana przez przedsiębiorstwa żeby obliczyć prawdziwe finanse tej spółki. Na analizę finansową składają się:

  • początkowa analiza sprawozdawczości,
  • przygotowawcza analiza źródeł kształtowania wyniku finansowego,
  • analiza wskaźnikowa,
  • modele analizy wskaźnikowej,
  • analizy przyczynowe.

Poprawna analiza finansowa opiera się na modelach oraz analizie przyczynowej. Jest to najbardziej miarodajna metoda oceniania finansów firmy. Często spotykane i najszybsze badanie poprzez wskaźniki nie jest tak bardzo precyzyjne. Odpowiednio przeprowadzona analiza finansowa przedstawi realny obraz kondycji finansowej i bardzo pomoże podczas podejmowania ważnych decyzji, które związane są z działalnością oraz dalszym rozwojem przedsiębiorstwa.

Czym różnią się poszczególne rodzaje analiz finansowych?

Analizy finansowe wykonywane są aby określić kondycję finansów w firmie i można je wykonać kilkoma metodami, między innymi poprzez analizę bilansu. Za jej pomocą można zobaczyć strukturę majątkową i kapitałową przedsiębiorstwa. Celem tej analizy jest określenie i otrzymanie danych na temat płynności finansowej oraz opracowanych odpowiednich zarządzeniach inwestycyjnych w przedsiębiorstwie.

Drugi typ analiz to analiza wskaźnikowa, czyli metoda niezmiernie popularna i szybka. W tej analizie księgowy posługuje się wskaźnikami, które określają relacje będące między poszczególnymi wielkościami. Wartości te księgowy musi wziąć ze sprawozdań finansowych i potrzebny będzie bilans i rachunek wyników. Przeważnie podczas obliczania finansów firmy posługujemy się takimi wskaźnikami, jak:

  • płynność finansowa
  • zyskowność,
  • rentowność

Spotkać można się też z analizą przyczynową, która jest o wiele bardziej skomplikowanym sposobem, ale daje bardzo dobre rezultaty. Jej zadaniem jest odkrycie, jakie czynniki wpłynęły na powstanie danego zjawiska. Przez analizę przyczynową możliwe jest ustalenie co wpływa na wzrost zysku a co hamuje ten wzrost.

Źródło: Biuro rachunkowe z Grodziska Mazowieckiego