Dziecko to istota niezwykle wrażliwa i podatna na bodźce zewnętrzne. Proces emocjonalno – intelektualnego rozpoczyna się już od pierwszych dni życia. W trakcie rozwoju dziecka, ważne jest, aby poznawał on różnorodne formy spędzania wolnego czasu a także sposoby nabywania wiadomości. Jednym spośród sposobów jest właśnie zabawa. Dorosłym często kojarzy się ona z beztroską, ale warto popatrzeć na to z innej perspektywy – dziecko dzięki zabawie uczy się nie tylko nowych rzeczy,ale również współpracy w grupie i otaczającego go świata.

Czym jest pedagogika zabawy?

Dziecka nie trzeba długo nakłaniać do rozrywki, ponieważ automatycznie wywołuje to u niego miłe wspomnienia i jest czymś miłym. Dlatego używanie zabawy do edukacji jest najlepszą drogą, aby przykuć uwagę dziecka. Pedagogika zabawy to metoda nauczania, która opiera się przede wszystkim na tym, aby dziecko czuło się komfortowo a także swobodnie podczas zabaw grupowych. Głównym zadaniem pedagogiki zabawy jest to, aby dzieci miały możliwości rozwoju siebie i swoich zainteresowań w atmosferze wzajemnego zaufania i tolerancji. Nie ma tutaj znaczenia, kto jest w jakim wieku i co potrafi, priorytetem jest to, by budować pozytywne relacje z rówieśnikami i czuć się dobrze.

Kluczowe reguły pedagogiki zabawy

Zasady którymi kieruje się pedagogika zabawy są bardzo proste i wszystkie są ściśle związane ze sposobem działania tej metody. Chodzi głównie o:

brak współzawodnictwa – chodzi o to, aby pomiędzy członkami grupy wystąpiła praca zespołowa oraz inicjatywa wzajemnego wspierania się. Nie znajdziemy tu zwycięzców czy przegranych, każdy pracuje tak, jak tylko umie najlepiej i to jest najistotniejsze

wyrażania siebie i własnych emocji – to niezwykle pożądana umiejętność, której w dzisiejszym świecie często brakuje. Najważniejsze, by nie wstydzić się siebie i swoich emocji i jednoczesne rozumienie uczuć drugiej osoby

wolność wyboru – nie ma nakazów i zakazów, można zachęcać, jednak ostateczna decyzja zawsze jest w gestii dziecka.

W jakich miejscach możemy się spodziewać stosowania metody pedagogiki zabawy?

Obecnie przeważająca większość przedszkoli i szkół w dużych miastach wykorzystuje pedagogikę zabawy. Przedszkole integracyjne w Toruniu, albo w takich miastach jak Wrocław czy Katowice, to miasta, którym warto poświęcić chwilę uwagi, jeżeli chcemy, aby nasze dziecko było uczone wraz z zasadami pedagogiki zabawy.