Tłumacz przysięgły – prawie każdy o nim słyszał, ale nie każdy dokładnie wie co robi i jaka jest jego odpowiedzialność. Czasami urzędy wymagają tłumaczenia wybranych dokumentów na język obcy. W takiej sytuacji oczywiste jest, że będziemy potrzebowali przede wszystkim rzetelnego tłumaczenia. Często, zwłaszcza jeśli chodzi o dokumenty niezwykle ważne jest, że nie chcemy odpowiadać za błędy tłumacza. Wtedy z pomocą przychodzi tłumacz przysięgły. Zdecydowanie jest to osoba zaufania publicznego. Oddając dokumenty do przetłumaczenia takiemu specjaliście możemy być pewni, że tłumaczenie będzie poprawne. Jest to zawód, rejestrowany na liście Ministerstwa Sprawiedliwości i regulują go odpowiednie przepisy. Czym dokładnie zajmuje się tłumacz przysięgły? Jaką odpowiedzialność ponosi za swoją pracę? Czy każdy może zostać tłumaczem przysięgłym?

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

To, jak zdobyć zawód tłumacza przysięgłego regulowane jest przez odpowiednią ustawę. Oczywiście taka osoba musi skończyć studia wyższe z zakresu filologii, bądź podyplomowe specjalność tłumaczenia. Tłumacz przysięgły języka angielskiego powinien skończyć studia wyższe z filologii angielskiej, a tłumacz języka niemieckiego filologię germańską. Obowiązkowo musi mieć obywatelstwo polskie, a także być osobą niekaraną. Taki tłumacz w Polsce koniecznie powinien znać język polski, i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Ponieważ tłumacz jest osobą zaufania publicznego, obowiązuje go stosowny egzamin z tłumaczeń z języka polskiego na obcy, i w drugą stronę. Należy pamiętać, że każdy język ewoluuje, przez co itotne jest, żeby taka osoba ciągle poszerzała swoją wiedzę z tej dziedziny. Taki specjalista z pewnością powinien być odpowiedzialny, ponieważ zazwyczaj pracuje na dokumentach poufnych. 

Co należy do obowiązków tłumacza przysięgłego?

Zakres wszelkiego rodzaju pism i dokumentów, jakie tłumaczy taki profesjonalista jest bardzo szeroki. Zazwyczaj poza tłumaczeniem na piśmie tłumacz w swojej ofercie ma także tłumaczenia ustne.  Dokumenty i pisma jakimi zajmuje się tłumacz przysięgły to m.in.:

 • kwestionariusze osobowe;
 • korespondencja,
 • umowy cywilno – prawne,
 • oferty handlowe,
 • prace magisterskie,
 • rozliczenia podatkowe,
 • różnego typu zaświadczenia z urzędów,
 • zaświadczenia o zameldowaniu,
 • umowy kupna- sprzedaży pojazdów,
 • dokumenty rejestracyjne pojazdów.

Bez wątpienia nie jest to pełna lista dokumentów z jakimi tłumacz przysięgły ma do czynienia. Takich różnego rodzaju pism jest znacznie więcej. Kiedy wymagane jest tłumaczenie ustne? Czasami zdarza się, że potrzebne jest tłumaczenie ustne, są to m.in.:

 1. tłumaczenia podczas zakupu nieruchomości w biurze notarialnym,
 2. tłumaczenia w czasie rozmów handlowych,
 3. tłumaczenia podczas wizyt w urzędach,
 4. tłumaczenia na różnego rodzaju konferencjach a także wiele innych. 

Często takie biura tłumaczów przysięgłych np. w Gdyni prowadzą również specjalistyczne szkolenia językowe dla przedsiębiorstw. 

Jakie są różnice pomiędzy tłumaczem przysięgłym a zwykłym?

Kiedy niezbędne jest tłumaczenie publikacji, książki bądź jakiejś instrukcji obsługi, warto wtedy udać się do zwykłego tłumacza. Natomiast jeśli chodzi o tłumaczenie np.: aktów notarialnych, dokumentów bankowych, dokumentów przetargowych, aktów urodzenia, wymagana jest pomoc tłumacza przysięgłego. Również przy tłumaczeniach prac magisterskich lub dyplomowych potrzebny jest tłumacz przysięgły. Jego podpis i pieczęć pod przetłumaczonym pismem nada mu odpowiedniej mocy prawnej. Istotną różnicą pomiędzy tłumaczem zwykłym a przysięgłym, jest również zakres odpowiedzialności.

Tłumacz przysięgły swoją pieczęcią gwarantuje, że dokonane przez niego tłumaczenie jest rzetelne i poprawne. Ponosi on odpowiedzialność cywilną za ewentualne niepoprawności czy przeoczenia. Jeżeli klient poniesie stratę przez pomyłkę tłumacza, ma prawo dochodzić odszkodowania od niego. Zazwyczaj, kiedy błąd jest znaczący, może skutkować to utratą prawa do wykonywania zawodu. Z tego powodu niezwykle istotne jest, żeby taki specjalista podnosił kompetencje, aby nie ponosić dużych konsekwencji. Zawód tłumacza przysięgłego jest na pewno trudnym zawodem, a także wyjątkowo odpowiedzialnym. Dlatego nie każdy może nim zostać. Na pewno oprócz perfekcyjnej znajomości języka, musi posiadać odpowiednie zdolności.